fbpx

Je leest op dit moment  de privacy verklaring van Limonade atelier Mirabel.

Hier lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast lees je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens. Neem gerust contact met ons op als je niet wenst dat we jouw gegevens opslaan.

 Doelen waarvoor we jouw persoonsgegevens verzamelen.

 1. Contact opnemen
  Jouw gegevens worden verzameld indien je met ons contact opneemt via het contactformulier. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de essentiële gegevens zodanig we jouw een passend antwoord kunnen bieden. De gegevens die we hierbij vragen zijn e-mailadres en naam.
 2. Versturen van nieuwsbrieven. B2B
  Limonade atelier stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven brengen je op de hoogte over onze nieuwtjes, doen en laten alsook zijn deze gericht op commerciële doeleinden. Je bedrijfsnaam en e-mailadres worden verzameld via het formulier in de footer op de website van Limonade atelier Mirabel.
 3. Shop
  Het is gewoonweg super dat je een bestelling plaats via de website Limonade atelier Mirabel. Om een snelle service te bieden verzamelen we noodzakelijke gegevens zoals naam, e-mailadres, bezorg -en woonadres als een telefoonnummer.
 4. Analytics
  De website Limonade atelier Mirabel verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. De gegevens zijn anoniem en dus niet verbonden aan jouw persoon. Denk hierbij aan de duur van jouw websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. We maken gebruik van Google Analytics om de service te verbeteren.

Alle gegevens worden enkel verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan via de webshop of om jouw een antwoord te kunnen bieden via het contactformulier.

Limonade atelier Mirabel heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. We raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via web@limonademirabel.com, dan verwijderen we deze informatie.

De gegevens die Limonade atelier Mirabel ontvangt worden beheerd door:

 1. Mailchimp
  De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt met jouw bedrijf voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en bedrijfsnaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
 2. Mollie
  Betalingen verlopen via het betaalsysteem Mollie. In het portaal worden, het bedrag  jouw naam en e-mailadres opgeslagen.
 3. Hosting
  De e-mail van Limonade atelier Mirabel wordt gehost bij ?. Als jij contact met ons opneemt via de formulieren of mail, worden de betreffende mails opgeslagen op de servers van ?.
 4. Website
  De website en back-ups van de website worden gehost bij ?. Gegevens die jij achterlaat op de website van Limonade atelier Mirabel zijn opgeslagen op de servers van?.
 5. Onfact
  Onfact is ons boekhoudprogramma. Alle betaalgegevens particulier of zakelijk worden hierin geordend en opgeslagen. Enkel noodzakelijke gegevens zoals gevraagd bij de afrekenpagina worden bewaard alsook nuttige informatie omtrent onze zakelijke klanten zoals openingsuren, contactpersoon, BTW-nummer,.. .
 6. Sendcloud
  De online bestellingen worden al dan niet via post verstuurd teneinde voor een vlotte afhandeling gebruiken we Sendcloud voor het aanmaken van verzendorders. Sendcloud minimaliseert de data die wordt opgeslagen tot alle nodige data om een order te verwerken.

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd opgeslagen door Limonade atelier Mirabel, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de activiteit, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moet bewaren.

 • Het versturen van nieuwsbrieven
  Jouw e-mailadres en bedrijfsnaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag hiervan is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrief of door een mail te sturen naar web@limonademirabel.com
 • Contact opnemen
  Op het moment dat je contact opneemt met Limonade atelier Mirabel via mail, dan worden de gegevens die jij meestuurt opgeslagen op de mailserver. Deze mails worden maximaal twee jaar bewaard.
 • Analytics
  De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem en voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.
 • Onfact
  De gegevens verzameld binnen ons boekhoudprogramma op grond van een wettelijke regeling 7 jaar bewaard.
 • Sendcloud
  De software die we gebruiken om verzendorders aan te maken stelt dat de noodzakelijke persoonsgegevens om de verzendorder te verwerken binnen 12 maanden nadat ze zijn opgenomen in het systeem worden gepseudonominiseerd*. Meer info via: www.sendcloud.nl/wp-content

  *Met pseudonimiseren worden persoonsgegevens getransformeerd in een dataset die niet meer direct herleidbaar is tot een persoon. Om dit te doen worden de direct identificeerbare elementen van een persoonsgegeven weggehaald, zoals de naam, of de dataset wordt omgecodeerd tot een nummer.
 • Mollie
  Het betaalsysteem bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor jouw persoonsgegevens zijn verkregen. Mollie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan vijf jaar na afwijzing van uw aanvraag of de beëindiging van de overeenkomst. Deze bewaartermijn is gesteld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme (Wuft). Meer info: www.mollie.com/be/privacy

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Limonade atelier Mirabel of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en wordt beperkt tot de benodigde apparaten en personen.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Limonade atelier Mirabel prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Bovendien is het domein van Limonade atelier Mirabel ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

Rechten

 • Recht op inzage
  Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Limonade atelier Mirabel vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met ons. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
 • Recht op rectificatie
  Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Limonade atelier Mirabel. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
 • Recht op wissen van gegevens
  Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Limonade atelier Mirabel vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
 • Recht op het indienen van een klacht
  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij ernstige overtredingen. Dit kan hier.
 • Recht op stop gegevensgebruik
  Je kan op elk moment je recht van verwijdering uitoefenen. Dit recht geeft je de mogelijkheid om ‘vergeten’ te worden door Limonade atelier Mirabel.  Richt hiervoor een e-mail aan web@limonadeatelier.com met de vraag om je persoonlijke gegevens onmiddellijk en onherroepelijk te laten verwijderen uit de bestanden.  Wij zullen binnen een termijn van max. 1 maand voldoen aan je vraag en je op de hoogte stellen van de correcte verwijdering van je gegevens.

Onze plichten

Limonade atelier Mirabel verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kunnen we de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met ons met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Limonade atelier Mirabel behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer wij dit gerechtvaardigd achten om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Limonade atelier Mirabel te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

In geen geval kan Limonade atelier Mirabel aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact met ons op via web@limonademirabel.com

Ahum Ahum Ahum

Mirabel Limonade atelier krijgt een nieuwe eigenaar.

Hooray hooray!!! 

 Om alles vlotjes te laten verlopen zal 
 het niet mogelijk zijn bestellingen te plaatsen tot en met 15 augustus. 

Maar hey pssstt... 
ik heb vernomen dat ze met de volle 100% energie er voor gaan. 

Alvast heel erg bedankt aan al onze klanten van de voorbije jaren.
We wensen jullie een fijne warme en zuurpruimvrije zomer toe!

Tot binnenkort met meer nieuws.
We houden jullie op de hoogte.   

Igor en Annelies